DM for kadetter og Juniorer 2019
Tidspunkt
12.01.2019 kl. 10.00 - 13.01.2019 kl. 17.00
Sted
Kallundborg
Hellerup Fægte-Klub