Markedsplads

Klik her for at oprette en profilIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Hellerup Fægte-Klub

I henhold til vedtægterne for Hellerup Fægte-Klub indkalder bestyrelsen hermed til den ordinære generalforsamling

tirsdag den 23. februar 2016 kl 19.30 på fægtesalen, Strandparksvej 46, 1. 2900 Hellerup

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. den 15. februar 2016. Klubbens årsregnskab er tilgængeligt ved henvendelse til klubbens kasserer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 8. februar 2016. Forslagene optages i dagsordenen.


Denne side er drevet af Klubmodul.dk