Markedsplads

Klik her for at oprette en profilSikkerhed

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for alle fægtere, som træner i klubben, uanset medlemskab af klubben.

Generelle bestemmelser
  • Fægtning uden reglementeret påklædning (se ndf.) er ikke tilladt. 
  • Fægtning udenfor fægtebanerne er ikke tilladt. 
  • Afbrydelse af en kamp før falden træffer sker ved at løfte den ikke-våbenføre arm i vejret. 
  • Det er ikke tilladt at vende ryggen til sin modstander under fægtningen. 
  • Under lektion skal underviseren være iført som minimum maske og fægtejakke og eleven som minimum maske. Børn & unge skal altid som minimum være iført fægtejakke og maske under lektion. 
  • Når fægteren ikke er på fægtebanen føres våbnet med våbenspidsen pegende ned i gulvet. 
  • Krydsning af fægtebaner uden tilladelse fra fægterne på banen er ikke tilladt – gå bagom. 
  • Det er ikke tilladt at være beruset under fægtningen.
Reglementeret påklædning
Fægtejakke Fægtejakken skal som minimum være FIE-godkendt 350/800N. 
Fægtejakken skal være lynet til og lukket i halsen.

Maske Masken skal være intakt og som minimum være 800N. 
Masken skal sidde ordentligt til.

Fægtebukser Det er voksne begyndere og børn&unge under 12 år tilladt at fægte uden fægtebukser. Iførte bukser skal altid være lange benklæder. 
Det anbefales imidlertid at iføre sig fægtebukser.

Voksne fægtere, som har fægtet i mere end 1 år, må ikke fægte uden fægtebukser, som er FIE-godkendt 350/800.

Fægtehandske Fægtehandske skal være iført og lukket til. 

Lån af fægteudstyr
Som begynder kan du låne alt udstyr af klubben i det første kvartal, du går til fægtning. Herefter forventes det, at du efterhånden anskaffer dig dit eget udstyr.

Klubbens fægtetøj og våben er til kun låns. Efter endt brug skal alt udstyr altid hænges/lægges pænt og ordentligt på plads i skunkene i fægtesalens bagerste del, så udstyret er klart til, at andre kan bruge det. Klubbens udstyr må ingen omstændigheder fjernes fra Fægtesalen uden forudgående aftale med en instruktør.

Ødelagt udstyr skal erstattes. Såfremt et våben knækker, mens du fægter med det, har du pligt til at melde det til din instruktør, som vil sørge for, at du får tilsendt en regning. Dette gælder selv om du måske kun har brugt våbnet i et halvt minut. Da du skal betale op til 300 kr. i erstatning, kan det godt betale sig at købe sit eget våben, da dette ikke vil blive benyttet så ofte og af mange mennesker.

Køb af fægteudstyr
Som det meste andet sportsudstyr er fægteudstyr dyrt. Et komplet fægteudstyr koster ca. kr. 4000.

Et komplet fægteudstyr består af fægtemaske, fægtejakke, fægtebukser, fægtehandske, våben og kropsledning. Du kan læse mere om fægtetøjet på hjemmesiden under Om fægtning.

Ved at købe dit eget udstyr viser du både dig selv, din træner og klubben, at du går aktivt og seriøst ind for sin sport.

Vi anbefaler, at du starter med at købe et elektrisk våben og en kropsledning, da klubben står svagest her og bruger mange penge og arbejdskraft på reparationer af det elektriske udstyr. Hertil kommer, at du kommer til at betale op til 300kr. for at knække klubbens våben, som bruges af mange forskellige mennesker. 

Når du købt disse ting, så er det på tide at overveje anskaffelse af fægtebukser, fordi klubben ikke ligger inde med mange bukser.

På videre sigt er det nu en gang også dejligst at have sin egen fægtehandske, maske og jakke, fremfor udstyr, som bruges af uden overdrivelser hundredvis af andre mennesker.

Udstyret kan købes på klubbens fægtesal gennem fægtefirmaet Allstar Danmark i tidsrummet tirsdag og torsdag fra kl. 19-21.00 eller efter nærmere aftale. Se priser m.m. på: 

www.allstar-danmark.dk

Husk altid at skrive navn i dit udstyr, så du kan finde det igen, hvis du glemmer det et sted.

Til børn og unge anbefales det at købe fægtetøjet et par numre for stort, så man ikke skal investere i nyt tøj så ofte.

Brugt fægteudstyr
Hvis du af forskellige grunde vokser fra dit fægtetøj eller hvis du (gud forbyde det) stopper med at fægte, så kan du sælge dit fægteudstyr til andre fægtere. 

Der er altid medlemmer, som vil være interesserede i at købe noget udstyr, og især børnetøj er efterspurgt. Du er velkommen til at hænge et opslag på Fægtesalen, hvis du ønsker at sælge udstyr eller her på hjemmesiden under Køb og salg. 

Klubben køber også gerne fægteudstyr, hvis prisen er rimelig. Selvfølgelig kan du også forære dit aflagte udstyr til klubben. Du kan være sikker på, at mange vil få glæde af det. Henvend dig til Fægtemesteren. Du kan også henvende dig i andre klubber.

Som køber af brugt fægteudstyr bør du altid sikre dig, at udstyret lever op til de gældende sikkerhedsbestemmelser.
Denne side er drevet af Klubmodul.dk