Markedsplads

Klik her for at oprette en profilHermed indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling den 1. September kl 18, på salen.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen orienterer. Hvad har vi lavet de sidste 3 måneder?
4. Gennemgang og godkendelse af budgettet
5. Forslag til vedtægtsændring omkring revisor
6. Godkendelse af revisor
7. Forslag til vedtægtsændring omkring udmeldelse
8. Valg af sekretær
9. Forslag Hans von der Osten
10. Forslag Majken Linnemann
11. Forslag Stig Oxholm
12. Diskussionspunkter
13. Eventuelt

Vedrørende forslag om punkt 7:
Første sætninge vedtægternes §6 ændres fra:
"Til gyldig udmeldelse kræves, at udmeldelsen foretages skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent og anden forfalden gæld til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. "
"Til gyldig udmeldelse kræves, at udmeldelsen foretages skriftligt til foreningen, alternativt gennem klubmodul, med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent og anden forfalden gæld til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. "

Vedrørende forslag om punkt 5:
"Stk. 1. Foreningens revisor skal som minimum være registreret revisor, som vælges af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra Bestyrelsen"
"Stk. 1. Foreningens revisor vælges af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen"

Forslag: Hans von der Osten

Kære bestyrelse

Jeg gensender mit forslag fra 18. maj for at sikre, at det bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Samtidig anmoder jeg bestyrelsen om at præsentere, hvordan det vedtagne forslag om et transparent lektionssystem tænkes udført og forklare om der allerede er sat noget i gang.
---
Kære bestyrelse

I forlængelse af mit forslag om lektioner, vil jeg gerne anmode om, at bestyrelsen på generalforsamlingen kan svare på følgende:

• Hvad mener bestyrelsen, at Hugo Dergal skal udføre af arbejde for klubben?

Samtidig vil det være nyttigt at stille Hugo et tilsvarende spørgsmål:

• Hvad mener Hugo Dergal, at han skal udføre af arbejde for klubben?

Jeg stiller spørgsmålene for at skabe klarhed over, hvad klubbens fægtemester/sportschef har ansvaret for og så medlemmerne ved, hvad de kan forvente.

Eventuelt kunne ansvarsområderne for de forskellige trænere efterfølgende blive offentliggjort på hjemmesiden.

Tak. Vh. Hans
======
Forslag: Majken Linnemann
Jf. HFKs vedtægter §10 stk. 2 og §7 stk. 3 og de ønsker, som jeg fremsatte på den ordinære generalforsamling i juni 2010, vil jeg gerne bede om at følgende bliver behandlet:

1. Analyse af medlemssituationen
a. Hvor mange medlemmer har HFK i de forskellige aldersgrupper pr. 1. august efter kontingentopkrævningerne pr. 1. juli 2020?
b. Hvor mange er meldt ind og ud i perioden fra 1. januar 2018 og til nu?
i. Antal af nye, der er kommet til siden jan. 2018, men som også er holdt op igen
ii. Antal af nye, der er kommet til siden jan. 2018 og som stadig er medlemmer
iii. Antal af gamle medlemmer fra før 2018, der er holdt op i løbet af de sidste 2½ år
c. Hvordan er de nuværende medlemmer fordelt på de nye kontingenter?
i. Børne-, ungdoms-, voksen- og elitehold
ii. Hvor mange Corona-kontingenter er oprettet?

2. Gennemgang af regnskab for perioden 1. januar – 31. juli 2020. Årets første 7 måneder, hvor der netop kan fås et overblik over hovedparten af kontingentbetalingerne for året.

3. Forslag til revideret Budget 2020, der består af Opfølgning (realiseret resultat) for de første 7 måneder og budget for de sidste 5 måneder af året

4. Fremlæggelse og gennemgang af aftaler med DFF om DFFs brug af Hugo Dergal som DFF Team Epee Coach, herunder hvor meget tid, der bruges på DFF-arbejdsopgaver og hvordan HFK bliver kompenseret for Hugos arbejdstid.

5. Plan for hvordan HFK skal bringes på ret køl, både økonomisk og i forhold til at øge antallet af medlemmer

6. Vedr. valg til bestyrelsen, så bør der af dagsorden fremgå
a. Hvilke bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i juni agter at fortsætte i bestyrelsen til den ordinære generalforsamling i foråret 2021?
b. Hvilke bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i juni fortsætter IKKE i bestyrelsen efter den ekstraordinære generalforsamling den 1. september 202?
c. Hvilke kandidater ønsker at stille op til de ledige pladser (hvem har tilbudt sig)?

På forhånd tak
Majken Linnemann Jensen (passivt medlem)
14. august 2020

======
Forslag: Stig Oxholm
1. Klubbens økonomi
1. Har bestyrelsens forslag til at forbedre og stabilisere økonomien?
2. Er der nogen som har forslag eller bemærkninger?

2. Træningsplan
Meget gruppeopdelt, kan virke noget usmidigt, måske kan sportschefen forklare den dybere mening?
Kan træningsplanen tilpasses klubben medlemmer?

3. Lektioner
Hvem skal have lektioner?
1. Skal gæster have lektioner?
2. Er det alle medlemmer som skal have lektioner?
3. Er det kun medlemmer som stiller op for HFK som skal have lektioner?

4. Kontingentformer
Hvem skal håndhæve forskellen mellem de forskellige kontingentformer?

5. Stævnetilmelding
Kunne man arrangere en mere løbende tilmelding, feks. hver uge? Det kunne hjælpe fægteren med at få et hurtigere overblik over hvad man er tilmeldt i og det giver et bedre overblik på Ophardt over hvem som planlægger at deltage i hvilke stævner.

6. Rengøring
1. Hvad skal rengøres mellem hver træningsgruppe og ved træningsafslutning? Og af hvem?
2. Hvad er aftalen med rengøringsselskabet at de skal gøre? Det virker som om de gør mest ud af det sociale område, fjernbetjeningerne og omstiller knapperne bag på meldeapparaterne. Det er observeret at aftenrengøringen er klaret på ca. 15 min.
3. Hvad med gulvet/pistene er det også med i rengøringen?

Stig Oxholm
18-08-2020
Denne side er drevet af Klubmodul.dk