2017/18 01.01.2017  -  01.01.3000
Vejledning

Elitemedlemskab (ELITE)
Til dem, der ønsker lidt mere.  Elitemdlemskabet giver adgang til træning om fredagen og morgenlektioner. Derudover får man en udviklingsplan og en stævneplan i samråd med sportschefen, også hvis man ikke er på landshold eller bruttotruppen.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Miniløverne (MINI)

Miniløverne for de helt små (5-7 år) "Specialhold"

Priser er 1050,- kr. pr. halvår og opkræves forud. 
 
Træning med leg og tryghed. Minitræning bliver gennemført, så den kommer børnene i møde. Fokus vil være på fægtetræning gennem leg og trygge rammer. Der vil blive lagt vægt på læring af basale færdigheder og børnenes alsidige motoriske udvikling.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børnehold (BØRN)

Børnehold er for aldersgruppen 9-12 år.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Ungdomshold (UNG)

Ungdomshold er for aldersgruppen 13-16 år

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksenhold (VOKS)
Voksenholdet er for aldersgruppen over 16 år. Man kan fægte fra mandag til Fredag.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Veteraner (Veter)
Veteranfægtning er for aldersgruppen over 40 år.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlemskab (PAS)
Passivt medlemskab.
 
Koster 300,- kr. om året og kan altid konverteres til aktivt medlemskab. Det giver dig også mulighed for at komme ned i klubben og fægte i ny og næ hvis der er plads, dog max 1 gang om måneden. Du har IKKE mulighed for at få lektion af klubbens trænere, men må gerne deltage i sociale arrangementer. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Gæster (GEST)
Til gæster i klubben, der kun midlertidigt har ophold i byen. Det koster 350,- pr. måned, og er kun ment som et kortvarigt medlemskab.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Specialhold (SPEC)
Specialhold er særligt lukkede hold for firmaer, skoleklasser mv., der løber over et vist antal uger. Er du, dit firma eller din klasse interesseret heri, da kontakt os på info@hellerupfaegteklub.dk
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje (skab)
HFK råder over et antal skabe, som man kan skrive sig op til. Desværre er der ikke skabe til alle, så der er fortrinsret til aktive fægtere, der kommer mindst 2 gange om ugen. 
 
Kontakt klubbens sekretær på sekretaer@hellerupfaegteklub.dk for yderligere oplysninger.
Tilmeld/Læs mere - (1)

International licens (LIC)

Når du skal deltage i et internationalt FIE-stævne, skal du have en FIE-licens. Denne får du ved henvendelse til suppleant@hellerupfaegteklub.dk. Den koster 300,- kr. pr. sæson, bliver opkrævet forud via klubmodul i september måned og bliver fornyet automatisk hvert år.

Tilmeld/Læs mere - (1)

EFC Licens (EFC)

Når du skal deltage i et stævne på Cadet Circuit-turen eller U23-turen, der bliver arrangeret af Den Europæiske Fægtekonføderation, skal du have en EFC-licens. Denne får du ved henvendelse til suppleant@hellerupfaegteklub.dk. Den koster 240,- kr. pr. sæson, bliver opkrævet i klubmodul den 1. september og bliver fornyet automatisk hvert år medmindre man bliver afmeldt inden 20. august.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Dagsgæst (GÆST)
Som dagsgæst kan du komme og fægte for en enkelt dag. Det koster 50,- kr. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Studiemedlemskab (SU)
Et billigere medlemskab for studerende. Man skal have gyldigt studie ID.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Coronakontingent (STØ)
Frivilligt ekstra støtte kontingent til at hjælpe med udfordringerne i forbindelse med Corona.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Dansk Fægtelicens for 15+ år (DKLIC)

Fra og med sæson 2018-19 har Dansk Fægte-Forbund implementeret en dansk licens for fægtere i alderskategorierne kadet og opefter. B&U fægtere er altså fritaget. Den årlige licens, som klubberne skal opkræve fra fægterne og sende videre til DFF er pt. 150,00 kr. pr. fægter pr. sæson, for at en fægter kan deltage i åbne ranglistestævner eller mesterskabskonkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund.

Beslutningen blev taget på Repræsentantskabsmødet i april 2018, men først kommunikeret til klubberne med en pris på 150,00 kr. i slutningen af december 2018.
 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer