HFKs vision

Vores vision for klubben kommer til udtryk i ”HFK version 2018”:
Hellerup Fægte-Klub er en åben klub, som favner alle fægtere og frivillige fra 5 år til 99(+) år.
Hellerup Fægte-Klub tilbyder struktureret træning fra børnehold til verdensklasse med gode oplevelser og resultater, der er synlige i medierne.
Hellerup Fægte-Klub er et mødested for medlemmer, forældre, frivillige og lokal
 

HFKs mission

At skabe de bedste rammer for udøvelsen og udviklingen af fægtesporten gennemet etablering og opretholdelse af et attraktivt miljø for såvel bredde som elite samt gennem afholdelse af kvalitetsstævner, synlighed af fægtningen og en effektiv ledelse og administration.

HFKs værdigrundlag

  •  Mangfoldighed

Sporten er bred, idet den dyrkes på forskellige våben og på tværs af køn, alder fysik og ambitionsniveau (motions- og eliteplan).

  • Fleksibilitet

Sporten dyrkes individuelt og i træningsfællesskaber i mange forskellige varianter og miljøer

  • Fairplay

Konkurrence på lige vilkår, hvor der udvises hensyn og respekt og hvor etik har en høj prioritet.

  • Respekt

Vi har alle forskellige roller, ansvar, forudsætninger og ambitionsniveau, der alle er vigtige for at nå vores vision.

 

HFKs idrætspolitik

HFKs idrætspolitik er baseret på følgende
Elite og bredde understøttes ligeværdigt. HFK erkender, at eliten profilerer fægtesporten og at bredden udgør det basale fundament for sporten.
Aktiviteter, herunder stævnedeltagelse, stævneafholdelse, træningslejre, samlinger og uddannelse er afgørende fundamenter. Aktiviteter stævner og træningsfælleskaber på tværs af bredde, elite og våben er afgørende for styrkelsen af elite- og breddefeltet.
På eliteområdet er sportslige resultater en forudsætning og essentielt i forhold til HFKs arbejde og vision.

Bestyrelsen

Herinde kan du finde bestyrelsens forretningsorden, referater fra bestyrelsesmøder, formandens meddelelser og øvrige retningslinjer fra bestyrelsen.
Endelig kan du også finde referater fra generalforsmalinger og bestyrelsens beretninger.

HFK kort fortalt 

Hellerup Fægte-Klub (HFK) har eksisteret siden 1944 og har i alle årene haft som mål at udbrede fægtekunsten til alle interesserede. HFK er en af de få klubber i Danmark, som har en fuldtidsansat fægtemester samt en fægtesal, der udelukkende benyttes af klubben - i alle ugens dage. I Hellerup Fægte-Klub er det muligt at deltage i den daglige træning på alle niveauer, at komme på klubbens elitehold samt få ene-lektioner af klubbens fægtemester. Klubben tilbyder også at afholde diverse events, så som polterabend, firmaturneringer, arrangementer for skoleklasser, hvor alle får mulighed for at prøve at fægte (se Events).
(Læs mere)
 

Hall of Fame

Hall of Fame er en levende side, og er en måde hvorpå klubben kan både honorere store resultater gennem tiderne, men også fortælle historier om fægtere der motiverer og inspirerer yngre fægtere til at opnå nye store bedrifter med deres fægtning.

Vedtægter for Hellerup Fægte-klub

Her kan du læse mere om HFKs vedtægter, vedtaget til general forsamling den 21/2/2017.
 
 
 
 

Nyheder

Sponsorer