HFK kort fortalt

Hellerup Fægte-Klub (HFK) har eksisteret siden 1944 og har i alle årene haft som mål at udbrede fægtesporten til alle interesserede.

(Læs mere)


Indmeldelse - Vejledning

Her kan du finde en vejledning til, hvordan du melder dig ind i Hellerup Fægte-Klub. Du må ikke træne i klubben mere end nogle gange uden at være medlem. Din træner tjekker og kan vejlede dig yderligere.

(Læs mere)


SALG AF KLUBTØJ

Salg af vores klubtøj (t-shirt, træningdragt o.lign) er pr. 2023 outsourcet til firmaet "Sportified" og kan købes online. Tag et kig og bestil her: https://hfc.sportyfied.com/da/. Er du i tvivl om størrelsen, du skal have, så har vi prøvemodeller på fægtesalen, som du kan prøve.

Fægteudstyr kan købes på fægtesalen gennem firmaet Allstar Danmark, som har udstyr på lager i vores lokale. Læs mere om fægteudstyr her.


Bestyrelsen

Her kan du finde bestyrelsens forretningsorden, referater fra bestyrelsesmøder, formandens meddelelser og øvrige retningslinjer fra bestyrelsen. Endelig kan du også finde referater fra generalforsamlinger og bestyrelsens beretninger.

(Læs mere) 


vision

Vores vision for klubben:

 HFK er en åben klub, som favner alle fægtere og frivillige fra 5 år til 99(+) år. 
 HFK tilbyder struktureret træning fra børnehold til verdensklasse med gode oplevelser og resultater, der er synlige i medierne. 
 HFK er et mødested for medlemmer, forældre, frivillige og lokalområdet.
 

 

mission

At skabe de bedste rammer for udøvelsen og udviklingen af fægtesporten gennem etablering og opretholdelse af et attraktivt miljø for såvel bredde som elite samt gennem afholdelse af stævner, synlighed af fægtningen og en effektiv ledelse og administration.

 

værdigrundlag

  •  Mangfoldighed

Sporten er bred, idet den dyrkes på forskellige våben og på tværs af køn, alder, fysik og ambitionsniveau (motions- og eliteplan).

  • Fleksibilitet

Sporten dyrkes individuelt og i træningsfællesskaber i mange forskellige varianter og miljøer

  • Fairplay

Konkurrence på lige vilkår, hvor der udvises hensyn og respekt, og hvor etik har en høj prioritet.

  • Respekt

Vi har alle forskellige roller, ansvar, forudsætninger og ambitionsniveauer, der alle er vigtige for at nå vores vision.

 

idrætspolitik

HFKs idrætspolitik er baseret på følgende:

Elite og bredde understøttes ligeværdigt. HFK erkender, at eliten profilerer fægtesporten, og at bredden udgør det basale fundament for sporten.
Aktiviteter, herunder stævnedeltagelse, stævneafholdelse, træningslejre, samlinger og uddannelse, er afgørende fundamenter. Aktiviteter, stævner og træningsfælleskaber på tværs af bredde, elite og våben er afgørende for styrkelsen af elite- og breddefeltet. På eliteområdet er sportslige resultater en forudsætning og essentielt i forhold til HFKs arbejde og vision.


Sikkerhedsbestemmelser for træning i HFK

Her kan du læse om klubbens sikkerhedsbestemmelser

(Læs mere) 

 

Vedtægter for Hellerup Fægte-klub

Her kan du læse klubbens senest vedtagne vedtægter: 

Vedtægter HFK pr. 2023.pdf


Hall of Fame

Hall of Fame er en måde, hvorpå klubben kan både honorere store resultater gennem tiderne, men også fortælle historier om fægtere, der motiverer og inspirerer yngre fægtere til at opnå nye store bedrifter med deres fægtning.


HFK's historie (1944-2006) 

  


 
 
 
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram