1714332104645.jpeg

Forældremøde for børne- og ungdomshold – torsdag d. 13.06. kl. 18-18.45 / 19.30

Kære forældre

Vi holder et hurtigt forældremøde inden sommerferien med deltagelse af cheftræner Calin og klubbens formand Sverre.

Vi mødes i klubben kl. 18 og går samlet ned til et mødelokale i sejlklubben.

Kl. 18-18.45 – Forældremøde for alle forældre

Kl. 19-19.30 – For forældre, hvis børn er eller vil på Bruttolandsholdet

N.B. Der er træning for ungdomsholdet som normalt. Børn på børneholdet er velkomne til at blive og træne med på ungdomsholdet, hvis det løser et pasningsproblem for jer forældre ??.

Vi glæder os til at se jer på næste torsdag.

Tilmelding er ikke nødvendig. Bare kom. Spørgsmål – kontakt Calin 3962 3111.

Med venlig hilsen

Hellerup Fægte-Klub

 

Parents' Meeting for Children's and Youth teams - Thursday 13.06. at 18-18.45 / 19.30

Dear Parents,

We hold a quick parents' meeting before the summer holidays with the participation of Head Coach Calin and the club's chairman Sverre.

We meet at the club at 18.00 and go together down to a meeting room in the sailing club.

At 18-18.45 – Parents' meeting for all parents

At 19-19.30 – For parents whose children are or want to be on the Gross National Team

N.B. There is training for the youth team as usual. Children on the Children's Team are welcome to train with the Youth Team - if it solves a childcare problem for you parents ??

We look forward to seeing you next Thursday.

Registration is not necessary. Just come. Questions - contact Calin 3962 3111.


Best regards,

Hellerup Fencing Club

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram