HFK kort fortalt

Hellerup Fægte-Klub (HFK) har eksisteret siden 1944 og har i alle årene haft som mål at udbrede fægtesporten til alle interesserede.

HFK er en af de få klubber i Danmark, som har en fuldtidsansat fægtemester (cheftræner) samt en fægtesal, der udelukkende benyttes til fægtning og af klubben alle ugens dage.


 HFK er en fægteklub for alle aldersgrupper og har i mange år været en af Danmarks største fægteklubbe
r. Til eksempel var vi i 2016 130 aktive medlemmer, her af var ca. 80 medlemmer børn og unge under 25 år.

HFK har medlemmer, som fægter for underholdningens og motionens skyld, og fægtere, som træner på eliteplan. 

I Hellerup Fægte-Klub lægger vi vægt på fægtetræning og konkurrencedeltagelse for alle, der vil. Derudover lægger vi vægt på et godt socialt miljø blandt medlemmerne, medlemmernes engagement i klubbens arbejde, fysisk udfoldelse, gode sportslige oplevelser og  gode sportslige resultater. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Klubbens faciliteter - fægtesalen, styrketræningsrum, gymnastiksal 

Klubbens fægtesal er et atmosfærefyldt loftsrum med et specielt idrætsgulv på ca. 500 m2, som er ideelt til dyrkning af fægtesporten. Der er fem fægtebaner, som kan udvides til ti, således at 20 fægtere kan fægte med elektrisk markering på samme tid, når forholdene tillader det. På store træningsaftner kan pladsen godt synes trang, men hellere en fyldt sal end en tom klub. Fægtesalen er helt enestående i Danmark og samtidig den smukkeste - synes vi. 

På fægtesalen findes endvidere omklædningsrum til begge køn, hyggekrog med bordfodbold, køkken og sodavandsmaskine, skabe til medlemstøj, arbejdsbord til reparation af våben og en ribbevæg til at hænge ud i. 

Om nogle år vil klubbens lokaler blive udvidet med en tilstødende fægtesal, som bygges af Gentofte Kommune.  

I fællesskab med de andre klubber i Hellerup Havn kan medlemmerne benytte et styrketræningsrum, som ligger i bygningen, hvor klubben holder til. 

Hertil kommer en gymnastiksal, som kan benyttes i klubbens tildelte træningstider. Der er badminton- og volleynet samt basketballmål i gymnastiksalen, som også kan benyttes til floorball ved lån af klubbens floorballudstyr.  

Klubben ligger lige ud til Hellerup Strand og Strandpark, hvorfor en tur i havet eller en picnic på plænen ligger lige for.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram