Træningstider 

Forklaring til medlemmer:

Træningstiderne er for alle medlemmer i den rette aldersgruppe.

Du kan træne 4 gange om ugen som medlem af HFK, hvis du vil (undtagen som Miniløve og som studiemedlem (kun mandag og onsdag)).

Begyndere starter løbende. Du kan til enhver tid bare møde op og være med til en træning, der matcher din alder. Der er en træner til at tage sig af begyndere til enhver aldersrelateret træning - spørg efter trænerne, når du møder op.

Aldersgrupperne har glidende overgange, i den forstand at 12-årige kan træne enten mellem 16 og 17.30 eller mellem 17.30 og 19, og 16-årige kan træne mellem 17.30. og 19 eller mellem 19 og 21.00. Yngre børn og unge (end hhv. 12 og 16-årige) kan ikke træne på ungdomshold og voksenhold uden særlig aftale med cheftræneren.

Dobbelttræninger for unge: Hvis du er fyldt 12 år eller er fyldt 16 år, og du har lyst, så kan du efter aftale med cheftræneren fortsætte din træning med træningen for den næstfølgende aldersgruppe, sådan at du får en lang træningsdag. Hvis du er 12, kan du således træne fra 16-19, og hvis du er 16 år fra 17.30-21.00.

Stay and Play for voksne: Træning ledet af trænerne slutter kl. 21, men vi vil så gerne have, du bliver lidt længere, fægter og hygger. Sidste fægter låser døren – smæklås / nøgle.

Talent-elite er yderligere træning for dem, der har tegnet et talent-elitemedlemskab.

Træningssæsonen for børn og unge følger skoleåret i Gentofte Kommune som udgangspunkt: Er der skole, er der fægtetræning: https://skoleferie-dk.dk/skoleferie-gentofte . For voksne er altid træning, medmindre andet er meddelt.

 


Explanation to members:

The training classes are for all members of the right age group. 

You can train 4 times a week as a member of HFK, if you want to (excepted are Mini Lions and Student Members (only Monday and Wednesday)).

Beginners can start continuously. You can at any time simply show up and attend a class matching your age. There will for each class be a coach to take care of beginners. Ask for the coaches, when you show up.

The age groups have gradual transitions, in the sense that 12-year-olds can train either between 16 and 17.30 or between 17.30 and 19., and 16-year-olds can between 17.30 and 19 or between 19 and 21. Younger children and youth (younger than 12 and 16) cannot attend youth and adult classes, without special agreement with the head coach[1].

Double classes for youth: If you are 12 or 16 years, and feel like it, you can after agreement with the head coach continue your training with the next age group. Thus you get a longer training day. If you are 12, you can thus train from 16 to 19, and if you are 16 from 17.30-21.

Stay and Play for adults: Classes led by coaches end at 21.00, but we would like you to stay longer, fence and chill. Last fencer locks the door – latch / key.

Talent-Elite are additional trainings for those, who have a talent-elite membership.

The training season for children and youths follows the school year in Gentofte Kommune as reference point. If there is school, there is fencing: https://skoleferie-dk.dk/skoleferie-gentofteFor adults there are always classes, unless otherwise stated.

 


 


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram